Page 3 - VVN Scootmobiel Special
P. 3

Voorwoord
    Wegwijs in een    nieuwe wereld
    Vrijheid… het is zo belangrijk. Zelfstandig naar buiten gaan
    voor een boodschap of een bezoek aan een kennis. Zélf bepalen                    Evert-Jan Hulshof
    wanneer je dat doet. Niet afhankelijk zijn van anderen. Net als
    iedereen, wil jij jouw vrijheid zo lang mogelijk behouden.

    Helaas komt het voor dat er gezondheidsproblemen optreden en dat  In deze special van het VVN Magazine laten wij je kennismaken met
    de vertrouwde vervoersmiddelen niet meer passen. Bijvoorbeeld als je  diverse aspecten die met de scootmobiel te maken hebben. Ervaren
    geen lange afstanden meer kunt lopen. Een scootmobiel kan dan een  bestuurders komen aan het woord en geven tips aan nieuwe gebruikers.
    oplossing zijn. Je ziet ze vast al steeds meer om je heen, in de winkels  We geven uitleg over de basisregels in het verkeer en over hoe je een
    maar ook op het fietspad, de stoep en op de weg.     scootmobiel kunt aanschaffen.

    Het lijkt dan simpel. Je gaat zitten in de scootmobiel en rijdt weg. Toch  Kortom: wij maken je graag wegwijs in een wereld die nieuw is
    komt er meer bij kijken. Je hebt wellicht al jarenlange verkeerservaring,  voor jou. Namens Veilig Verkeer Nederland wens ik je veel veilige
    maar het rijden in een scootmobiel is toch anders. Wat is je plaats op  kilometers!
    de weg? Wat moet je kunnen om in een scootmobiel te rijden? Welke
    scootmobiel past bij jou? Hoe zit het met remmen en gasgeven? Kun  Evert-Jan Hulshof
    je de scootmobiel goed parkeren bij jouw huis of onderweg?  Directeur Veilig Verkeer Nederland

    COLOFON
    VVN Magazine – special Scootmobiel is een eenmalige uitgave  Hoofdredactie Ingrid Wetser Eindredactie Veilig Verkeer Nederland Redactieraad Evert-Jan Hulshof,
    van Veilig Verkeer Nederland. Veilig Verkeer Nederland zet zich  Iris van Kesteren, Oscar den Ouden, Milou Peeters, Ingrid Wetser Redactie Milou Peeters
    in voor kwetsbare verkeersdeelnemers zoals kinderen, senioren,  Ontwerp en vormgeving Danielle Kool Coverfoto Michael Graste Fotografie Mariska Cator,
    voetgangers en fietsers. Onder het motto ‘Meedoen is makkelijk’  Michael Graste, Dwayne Maikel, David Vroom Productiebegeleiding Milou Peeters Druk ZEQER B.V.
    activeert en faciliteert zij zoveel mogelijk mensen en organisaties
    voor een veilig verkeer. Missie: Iedereen veilig over straat.  Disclaimer Het is ieders eigen verantwoordelijkheid om veilig aan het verkeer deel te nemen.
                              Veilig Verkeer Nederland heeft met deze special getracht relevante informatie te geven
    Veilig Verkeer Nederland - vvn.nl          en is niet wettelijk aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in deze uitgave.
    Postadres: Postbus 66, 3800 AB, Amersfoort     Het veilig berijden van een scootmobiel blijft maatwerk.
    Bezoekadres: Stationsstraat 79a, 3811 MH, Amersfoort
    E info@vvn.nl (algemeen), redactie@vvn.nl (redactie)
    T 088 524 88 00                   Copyright ©2020 Veilig Verkeer Nederland. Overname van artikelen
       veiligverkeernl   VeiligVerkeer   VeiligVerkeerNL uitsluitend met toestemming van de redactie en met bronvermelding.
                                                          3
   1   2   3   4   5   6   7   8