Page 6 - VVN Scootmobiel Special
P. 6

‘Ik schaamde me als
    ik een bekende zag’


                                           Naam: Grietje Wiegman
    Was de stap naar een scootmobiel groot?                    Leeftijd: 70 jaar
    ‘Ik heb deze scootmobiel, omdat fietsen en ver                Rijdt scootmobiel sinds: 9 jaar
    lopen niet meer ging. Twee jaar geleden kreeg                 Aangeschaft: via de gemeente
    ik een kunstknie en door longkanker mis ik een
    stuk van mijn long. Toen ik mijn scootmobiel
    net had was ik er heel blij mee, al schaamde
    ik me wel als ik een bekende tegenkwam. Je
    vindt jezelf gewoon nog niet oud genoeg voor
    zoiets. De meesten zijn het nu wel gewend. Als
    ze me vragen: ‘Goh, jij in zo’n karretje?’ grap
    ik terug: ‘Ik ben gewoon te lui om te lopen.’ Ik
    neem zelf ook geen blad voor de mond hoor.’
    Hoe voelt het om deel te nemen aan het  Trek je er wel eens met iemand op uit?
    verkeer?                ‘Nee, dat is moeilijk. Mijn scootmobiel bevalt geweldig, maar hij kan niet hard en rijdt geen
    ‘Goed! De eerste keer rijden met de scoot- lange afstanden omdat de accu snel leeg is. Mijn vriendin heeft ook een scootmobiel en dan
    mobiel vond ik niet spannend. Ik rijd het liefst  spreken we gewoon ergens in het centrum af. Ik heb nu een nieuwe aangevraagd waarbij de
    op het fietspad en in het centrum gewoon op  accu langer meegaat. Ik hoop dat het lukt, dan kan ik voortaan wat verder weg.’
    straat. Als andere weggebruikers me willen pas-
    seren, rijden ze om me heen of wachten rustig.  Wat is jouw advies aan iemand die een scootmobiel wil aanschaffen?
    Mensen toeteren nooit. Het is fijn dat iedereen  ‘Gewoon doen! Je stelt het zelf zo lang mogelijk uit, maar je moet toch een keer die drempel
    onderweg aardig is en rekening met me houdt.’  over. Zeker bij mooi weer, dan wil je toch niet binnen blijven?’

      6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11