Page 9 - VVN Scootmobiel Special
P. 9

Actueel


    Verlichting
    ’s Nachts, als het sneller schemerig wordt            Een sticker als bewijs dat
    en bij slecht zicht overdag, moet je voor- en
    achterlicht voeren. Dit geldt niet als je op de                je verzekerd bent
    stoep rijdt. Veilig Verkeer Nederland adviseert
    bestuurders van een scootmobiel reflecterende
    kleding te dragen. Ook kun je een geel of
    oranje hesje over de rugleuning plaatsen.
    Gebruik daarnaast altijd je knipperlicht als je
    van rijrichting verandert, of steek je hand uit. Rijbewijs en helm
                        Je hebt geen (bromfiets)rijbewijs nodig om een scootmobiel te besturen. Ook hoef je geen helm
    Parkeren                te dragen.
    Waar een stop- of parkeerverbod geldt voor
    bestuurders, geldt dat ook voor mensen in een  Leeftijd
    scootmobiel. Maar er zijn uitzonderingen. Zo  Kan de scootmobiel harder dan tien kilometer per uur? Dan moet je minimaal 16 jaar zijn om
    mag je op een gehandicaptenparkeerplaats  deze te mogen besturen. Gaat de scootmobiel langzamer, dan geldt geen minimumleeftijd.
    staan. Ook is het toegestaan om maximaal  Jongeren onder de 16 jaar die een scootmobiel willen besturen, kunnen een ontheffing
    drie uur te parkeren bij een gele onderbroken  aanvragen bij de wegbeheerder. Dit is meestal de gemeente of provincie.
    streep. Daarnaast mag je de scootmobiel overal
    op de stoep neerzetten, op voorwaarde dat je  Verzekering
    de doorgang niet blokkeert.       Een scootmobiel heeft geen kentekenplaat. Wel is een aansprakelijkheidsverzekering verplicht.
                        Als bewijs dat jouw scootmobiel verzekerd is, ontvang je een verzekeringssticker. Deze bevestig
    Alcohol                 je achterop de scootmobiel.
    Alcohol en verkeer is nooit een goede
    combinatie. Voor scootmobielbestuurders  Wel of geen handicap
    gelden dezelfde regels als voor andere  Een scootmobiel is volgens de wet een gehandicaptenvoertuig. Maar ook als je geen
    bestuurders, al adviseert Veilig Verkeer  handicap hebt, mag je er gebruik van maken. Dit geldt ook voor andere (gesloten)
    Nederland om helemaal geen alcohol te  gehandicaptenvoertuigen, zoals de Canta. Voor het besturen gelden dezelfde regels als voor
    nuttigen voordat je gaat rijden. Toch teveel  een scootmobiel.
    gedronken? Bel een taxi! Ook het gebruik
    van medicijnen kan van invloed zijn op de
    rijvaardigheid.
                                 Doe de online verkeerstest!
    Bellen
    Zoals ook voor andere bestuurders in het  Benieuwd of de verkeersregels voor scootmobielgebruikers goed tussen je oren
    verkeer geldt: rijd MONO, dus zonder afleiding  zitten? Ga naar vvn.nl/opfriscursus en ontdek in twee minuten of je verkeerskennis
    van je mobiele telefoon. Alleen als je stilstaat  up-to-date is.
    en dus niet deelneemt aan het verkeer, mag je
    jouw mobieltje gebruiken.

                                                          9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14