Page 8 - VVN Scootmobiel Special
P. 8

Klaar om te toeren?

    Ken de verkeersregels!
    Met een scootmobiel kun je (weer) gaan en staan waar je
    wilt: voor velen een hele verademing. Om veilig met jouw
    voertuig het verkeer in te gaan, is kennis van de actuele
    regels onmisbaar. We zetten de belangrijkste verkeersregels
                                          Voorrang en voorgaan
    op een rijtje.                               •  Als je op de stoep rijdt, heb je nooit voor-
                                           rang. Je bent immers ‘maar’ voetganger.
                                           In een aantal gevallen mag je wel voorgaan.
                                          •  Bij een zebrapad ga je, net als een
                                           voetganger, voor bij het oversteken.
    Plaats op de weg                              •  Op een voorrangsweg of -kruispunt moeten
    Je mag met een scootmobiel zelf kiezen waar je rijdt: op de stoep, het voetpad, het (brom)fiets-   bestuurders uit de zijwegen voorrang aan
    pad of rechts op de rijbaan. Vanwege de beperkte snelheid, gaat de voorkeur uit naar de stoep   jou verlenen. Op een fietspad of rijbaan
    of het (brom)fietspad. Je mag geen gebruikmaken van autowegen en autosnelwegen. Belangrijk:   hangt het af van de plaatselijke situatie.
    rijd je op de stoep, dan gelden de verkeersregels van voetgangers. Ben je op het fietspad of op  •  Bij een gelijkwaardige kruising, geef je
    de rijbaan, dan volg je de regels voor fietsers.               het verkeer van rechts voorrang. Als je zelf
                                           van rechts komt, dan moeten anderen jou
    Maximumsnelheid                                voor laten gaan.
    •  Op de stoep mag je maximaal zes kilometer per uur.           •  Of je nu op de stoep, het fietspad of de
    •  Op het (brom)fietspad binnen de bebouwde kom mag je maximaal 30 kilometer per uur.   rijbaan rijdt: rechtdoorgaand verkeer heeft
    •  Op de rijbaan, behalve op autowegen en autosnelwegen, mag je maximaal 45 kilometer    altijd voorrang, dus ook voetgangers. Als je
      per uur. Dat geldt binnen en buiten de bebouwde kom.            zelf rechtdoor gaat, dan ga je voor op
    •  In de praktijk rijdt een scootmobiel maximaal 20 kilometer per uur.    afslaand verkeer.

      8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13